• System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT
  • System HIT

System HIT

System HIT – posiada Wzór Wspólnotowy zarejestrowany w OHIM. Ochrona rozwiązań Carolco Investments jako prawa własności intelektualnej obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej