Meble medyczne

Meble medyczne – co to takiego?

Meble medyczne nie są nigdzie skodyfikowane ale muszą być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, wodoodpornych, odpornych na dezynfekcję. To wie lub prawie wie każdy. Ale co oznacza samo określenie Meble medyczne?

           Konsola pielęgniarska KP1

Zarówno przechowywanie leków (także jednorazówki) w opakowaniach fabrycznych jak i w dawkach na pacjenta jest optymalizowane pod kątem standardów wymiarowych ISO. Oznacza to, że wymiary wewnętrzne są istotniejsze od wymiarów zewnętrznych mebli. Oczywiście w ramach powierzchni, jaka jest do dyspozycji. Podejście takie odbiega od dotychczasowego sposobu postępowania. Dzisiaj dominuje w dalszym ciągu podejście oparte na wymiarach zewnętrznych mebli medycznych. Jest to zasadniczo błędne rozumowanie. Wynikające z zasad wizualnego komponowania przestrzeni. Nieuwzględniających funkcji i roli każdego elementu składowego (mebla, wózka, szafy).

EBD

W latach 60 ubiegłego wieku w USA powstała koncepcja Evidence Based Design (Projektowanie oparte na dowodach/badaniach naukowych). Projektowanie na podstawie EBD, pozwala stworzyć środowisko odpowiednie nie tylko dla pacjenta, ale też dla wszystkich użytkowników, wywiera także wpływ na personel, poziom stresu środowiskowego, długość pobytu pacjenta w szpitalu i pozwala zredukować koszty funkcjonowania jednostki leczniczej.

Co to są meble medyczne?

Wyposażenie meblowe do pomieszczeń medycznych powinno posiadać:

1) Atesty higieniczne, jeśli wnikają z odrębnych przepisów. Atest higieniczny potwierdza, że zastosowane do produkcji materiały pozwalają używać ich w pomieszczeniach z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. Nie jest to, zatem nic innego niż tylko potwierdzenie dopuszczalnej emisji formaldehydów.
2) Deklaracje zgodności producenta o przeznaczeniu wyposażenia meblowego do pomieszczeń medycznych. Deklaracja musi uwzględniać wszystkie typowe ryzyka występujące w warunkach szpitalnych. Analizę tę przeprowadza wprowadzający wyrób na rynek. Zgodnie z Dyrektywą i ustawą o systemie oceny zgodności. Dokumentami odniesienia będą tutaj atesty i certyfikaty producentów materiałów i podzespołów. Materiał musi być też nienasiąkliwy i zmywalny.
3) Deklaracje producenta potwierdzającą czas użytkowania wyposażenia meblowego medycznego (dla wyrobów medycznych 5 lat).
4) Znak CE, jeśli wynika to z przepisów szczegółowych, na potwierdzenie, że spełniają wszelkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE dotyczące w szczególności: bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska naturalnego. Oznacza to, że po przeprowadzeniu analizy ryzyka można „umedycznić” wyrób. Meble nie mają kontaktu z tkanką a więc co do zasady nie powinny być wyrobem medycznym.

Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów (należy to potwierdzić odpowiednim dokumentem):

1) wodoodpornych,

2) nienasiąkliwych,

3) odpornych na korozję chemiczną i biologiczną,

4) odpornych na szpitalne środki dezynfekcyjne, 

5) odpornych na działanie UV,

6) odpornych na większość chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie,

7) odpornych na działanie pary wodnej o temperaturze do 95°C. Chodzi o możliwość sterylizacji w sterylizatorach (bardziej centralnych lub urządzeniach)

8) muszą być odporne na czynniki dezynfekcyjne na bazie, co najmniej kilku substancji np.: etanol 70%, formalina 1% i 5%, p-chlor-m-krezol 0,3%, chloramina, chlorek amonowo benzylowy 0,1%, alkohole, aldehydy, fenole, czwartorzędowe związki amonowe i innych części składowych środków odkażających i płynów dezynfekcyjnych. Najpopularniejsze składniki środków dezynfekcyjnych.

9) o potwierdzonej czystości mikrobiologicznej powierzchni. Byłoby doskonale gdyby cały materiał a nie tylko powierzchnia miał potwierdzoną czystość mikrobiologiczną.