LOGHIT!

Witamy na stronie LOGHIT!

 

Ta część naszego serwisu jest poświęcona logistyce szpitalnej i medycznej. Zarządzanie przemieszczaniem i składowanie leków oraz wyrobów medycznych ma dziś kluczowy wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Ma zatem istotny wpływ na bezpieczeństwo finansowe.

Aby skutecznie wdrożyć zarządzanie, należy mieć na uwadze następujące aspekty:

1. Przede wszystkim zreorganizować, uprościć a następnie zarządzać.
2. Nigdy nie należy automatyzować chaosu.
3. Zarządzanie oznacza często zmianę sposobu wykonywania wielu czynności.
4. Należy skoncentrować się na zadaniach powtarzających się a nie na wyjątkach (Zarządzanie selektywne).
5. Całe zarządzanie musi się opierać na analizie kosztów/zysków.
6. Niezależnie od tego w jakim stopniu ulepszy się zarządzanie, najważniejsi są ludzie i dlatego należy zwracać szczególną uwagę na uczestnictwo i szkolenie personelu, w celu uzyskania oczekiwanych wyników.

LOGHIT!

Spojrzenie na przepływ towarów:
Branża medyczna
– Produkty medyczne
– Lekarstwa
– Wyroby sterylne
Biuro i administracja
Bielizna
Odpady
Zaopatrzenie w żywność

 

 

 

Z perspektywy funkcjonowania szpitala należy wskazać następujące korzyści związane z wdrożeniem zasad podejścia procesowego i szczupłego zarządzania:

  • optymalizację wykorzystania zasobów (w tym zwiększenie dostępnej powierzchni);
  • ograniczenie ponoszenia zbędnych, „pustych” kosztów;
  • skrócenie czasu obsługi / leczenia pacjenta i zwiększenie bezpieczeństwa leczenia (zmniejszenie liczby infekcji szpitalnych);
  • zwiększenie dostępności łóżek szpitalnych;
  • poprawę efektów działania poprzez ograniczenie liczby błędów;
  • zmniejszenie ryzyka występowania błędów medycznych i związanych z tym roszczeń finansowych pacjentów i ich rodzin;
  • standaryzację pracy, zwiększenie jej wydajności;
  • zwiększenie stopnia utożsamiania się pracowników z organizacją i jej bieżącym funkcjonowaniem;
  • wzrost jakości świadczonych usług zdrowotnych.
LOGHIT!
LOGHIT!
LOGHIT!
LOGHIT!

Elementy Systemu Logistyki Szpitalnej

Wszystkie elementy oparte są o standard wymiarowy ISO …

Elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb

Mapa przepływu

Elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb
Eliminacja zbędnych czynności w procesach logistycznych.

Oszczędność czasu

Eliminacja zbędnych czynności w procesach logistycznych.
Nasze rozwiązania spełniają aktualne wymagania prawne związane z informatyzacją i gospodarką lekową

Przepisy prawa

Nasze rozwiązania spełniają aktualne wymagania prawne związane z informatyzacją i gospodarką lekową
Łatwe i przejrzyste zarządzanie zapasami materiałowymi

Łatwa obsługa

Łatwe i przejrzyste zarządzanie zapasami materiałowymi
Naszym klientom zapewniamy stały serwis i doradztwo. Nasza praca nie kończy się z wystawieniem faktury

Serwis

Naszym klientom zapewniamy stały serwis i doradztwo. Nasza praca nie kończy się z wystawieniem faktury
Pełna i aktualna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji poszczególnych asortymentów towarów.

Łatwy dostęp

Pełna i aktualna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji poszczególnych asortymentów towarów.

Dzwoń +48 514 014 400

Pisz biuro@carolco.pl

 

FAQs

Czy kosze w szafkach i wózkach są wymienne?

Wszystkie kosze i akcesoria są dostosowane do standardu ISO. Zatem szerokość i głębokość wewnętrzna to 400×600 mm lub 600×400 mm. Do tych wymiarów dochodzi grubość osprzętu i materiału z jakiego jest wykonana szafa lub wózek.

Czy łatwo jest utrzymać meble w czystości?

Wszystkie elementy ruchome tak jak prowadnice, kosze, wkłady, półki lub akcesoria specjalistyczne można w prosty sposób zdemontować do umycia i dezynfekcji a nawet sterylizacji.

 

Czy prowadnice szuflad wymagają smarowania?

Stosowane przez naszą firmę prowadnice to prowadnice rolkowe które bez problemu można wyjąć i przeprowadzić pełną dekontaminację. Większość prowadnic stosowanych przez producentów to prowadnice kulkowe, które po myciu i dezynfekcji wymagają smarowania specjalnymi smarami.

Czy szuflady mają pełen wysuw?

Wszystkie nasze szuflady wysuwają się w pełni zapewniając swobodny dostęp do zawartości.

Czy drzwi po otwarciu nie utrudniają dostępu?

Wszystkie drzwi w naszych wyrobach (szafy, kontenery, wózki itd.) otwierają się o kąt 270° umożliwiając dostęp do całej przestrzeni. Jest to tak zwane wykładanie się drzwi. W niektórych krajach europejskich jest wymóg podstawowy.

Czy meble i wózki można sterylizować?

Meble wykonane z płyty kompaktowej HPL można w całości myć i dezynfekować. Mogą też być sterylizowane przez zamgławianie nadtlenkiem wodoru oraz są  odporne na większość metod sterylizacji. Dla większej pewności prosimy o bezpośredni kontakt.

Z jakiego materiału wykonane są meble logistyczne?

Podstawowym materiałem stosowanym do produkcji mebli medycznych i logistycznych jest płyta o zwartym rdzeniu z żywic fenolowych. Popularnie zwana płytą kompaktowa HPL.

Czy meble medyczne mają znak CE i są wyrobem medycznym?

Niestety nie ma definicji mebli medycznych i nie są one objęte wymaganiami Dyrektyw szczegółowych UE ani nie ma tez norm nowego podejścia. Dlatego na podstawie obowiązującego prawa (Dyrektywa i Ustawa o systemie oceny zgodności) producent przeprowadza samodzielnie analizę ryzyka lub przeprowadza atestację w zewnętrznych laboratoriach. Na tej podstawie musi wystawić deklarację zgodności i wskazać w niej dokumenty odniesienia (normy, atesty, certyfikaty).

Czy meble medyczne mogą być wykonane z płyty wiórowej?

Odpowiedź wynika z § 30 Rozporządzenia MZ (Dz.U. 2012 poz. 739 ). Meble w pomieszczeniach aseptycznych muszą umożliwiać mycie i dezynfekcje. Oznacza to, że materiał z jakiego są wykonane muszą być wodoodporne, odporne na środki dezynfekcyjne (chemiczne) i odporne na korozje biologiczna. Więcej w zakładce meble medyczne.