System HIT

 

Firma Carolco Investments ma zaszczyt zaprezentować Państwu nowoczesny i designerski projekt mebli pod nazwą System HIT.
Innowacyjność rozwiązań firmy Carolco Investments została potwierdzona przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku wewnętrznego (OHIM) poprzez nadanie Wzoru Wspólnotowego. Ochrona rozwiązań Carolco Investments jako prawa własności intelektualnej obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jest zarazem agencją Wspólnoty Europejskiej i urzędem ds. własności przemysłowej z jego funkcją techniczną: rejestracją praw własności przemysłowej.

Oto krótkie prezentacje pokazujące możliwości systemu.

Kilka przykładów

System HIT to filozofia porządkowania przestrzeni, to jedno z pierwszych na świecie rozwiązań umożliwiających zastosowanie wiedzy o właściwej organizacji stanowiska pracy. Umożliwia eliminację: zbędnego ruchu, zbędnych procesów i zapasów (zbędna powierzchnia). Zaprojektowany jako zbiór elementów, które odpowiednio połączone ze sobą rozwiązują problem. System HIT, niezależnie czy to będzie biuro, samodzielne stanowisko czy pokój ucznia, pomaga skoncentrować się na celach.

HIT - stanowiska typu box

HIT - stanowiska typu box

HIT - stanowisko typu face to face

HIT - stanowisko typu face to face

Co zyskujemy?

1.     Uporządkowane stanowisko pracy. Po zakończonym dniu pracy na biurku pozostaje komputer i telefon.
2.     Szybki dostęp do każdej informacji.
3.     „Wszystko” w zasięgu ręki bez zbędnej straty czasu.
4.     Prostotę i przejrzystość.
5.     Koncentrację na celach.
6.     Indywidualne stanowisko z możliwością pracy w zespole.
7.     Ciągłe doskonalenie. Każdy problem rozwiążesz dodając nowy element do Swojego systemu.
 

Poniżej przedstawiamy przykłady realizacji w naszym systemie.