„Ciepła ściana”


„Ciepła ściana” czyli malowanie farbami thermo.
FAKTY !

Poprawa parametrów cieplnych dzięki zastosowaniu powłok z mikrosferą próżniową nie wynika z klasycznego rozważania problemu przenikania ciepła. ThermoShield sprawia, że woda deszczowa nie może wniknąć w porowatą strukturę ściany. W przypadku powłok ThermoShield nie występuje praktycznie zjawisko tworzenia pęcherzyków. Indywidualne obserwacje pokazują, że dzięki zastosowaniu powłoki ThermoShield straty ciepła na klasycznej ścianie zewnętrznej były nawet o 1/3 mniejsze niż w innych obszarach.

Wyniki pomiarów praktycznych wykonanych przez spółkę GWD w 2001 r.: w porównaniu do np. farb Amphisilan (Caparol) oraz Granital (Keim) powłoka ThermoShield wykazuje znacznie lepsze właściwości związane ze schnięciem i utrzymaniem suchości muru ceglanego. Pod powłoką ThermoShield powierzchnia ściany zewnętrznej jest o połowę suchsza niż w przypadku pozostałych dwóch farb.

Analiza i ocena prawdziwych testów praktycznych (pomalowane domy wielorodzinne) w 2001 r. przez uprawnionego doradcę energetycznego wykazała ok. 29% wzgl. ok. 30% oszczędności energii, wynikających z analizy rozliczeń kosztów ogrzewania.

Z obliczeń dokonanych w 2001 r. przez spółkę inżynierską Ingenieurgesellschaft HuW mbH Espenhain dla 5 rozpatrywanych domów wielorodzinnych wynika zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło rzędu ok. 18…30 %.

Badanie przeprowadzone przez biuro rzeczoznawców budowlanych Wolfgang Ilmer Cottbus w 1999 r. na 3 blokach mieszkalnych na ul. Osietzkystr. w Meißen (Niemcy) wykazało poprawę współczynnika k przenikania ciepła o ok. 50%. W połączeniu z zaizolowaniem stropu dachowego oraz stropu piwnicznego uzyskano redukcję zużycia energii przez nałożenie powłoki ThermoShield średnio o 21%.

Badanie przeprowadzone przez biuro rzeczoznawców budowlanych Wolfgang Ilmer Cottbus w 1999 r. na bloku mieszkalny przy Arthur-Becker-Ring 60 w Sprembergu (Niemcy) wykazało poprawę współczynnika k przenikania ciepła z 1,2 do 0,7 W/mK, czyli o 42%.

W lutym 2002 r. stowarzyszenie EUB Energie-Umwelt-Beratung e.V. przeprowadziło w Hohen Luckow (Niemcy) doświadczenie, mające na celu wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła powłoki ThermoShield. Wyznaczona została wartość 0,0002 W/mK. Różni się ona znacząco od innych znanych wartości pomiarowych (rząd wielkości 0,3 wzgl. 0,4).

Tego, iż powyższe wyniki nie mogą być pomyłką, dowodzi wynik ekspertyzy rzeczoznawcy inż. Paula Klose ze stycznia 1999. Wyznaczył on współczynnik przewodzenia ciepła powłoki ThermoShield na poziomie 0,00021 W/mK. Poprawa współczynnika k przenikania ciepła po pokryciu ściany powłoką ThermoShield Interieur jest również znacząca (0,73 W/m²K w przypadku ściany powleczonej i 1,875 W/m²K w przypadku ściany niepowleczonej, co odpowiada 61%).

Poprawa współczynnika k po pokryciu ściany powłoką ThermoShield Interieur jest znacząca (0,566 W/m²K w przypadku ściany powleczonej i 1,133 W/m²K w przypadku ściany niepowleczonej).

Nawet gdy skupimy się tylko na przewodzeniu ciepła, efekt oszczędzania energii powłoki ThermoShield spowodowany poprawą współczynnika oporu przenikania ciepła można udowodnić nie tylko na podstawie pomiarów, ale również na podstawie modelu. W tym celu dr H.-M. Korff z Monachium stworzył w 1999 r. model, który wyjaśnia tzw. efekt żaluzjowy oporu cieplnego, uwzględniając przy tym również fizykę procesów parowania. Redukcję przepływu ciepła dr Korff szacuje na 33%.

 

 

 

„Ciepła ściana”
„Ciepła ściana”
„Ciepła ściana”