PRAWDZIWA EKOLOGIA.

Po raz pierwszy w POLSCE !!!

Po raz pierwszy w Polsce pokazujemy produkty wytworzone w całości w technologii recyklingu. Materiał wykorzystywany przez naszą firmę w produkcji małej architektury jest produkowany na liniach technologicznych wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania stosowane obecnie na świecie w obszarze przetwarzania surowców z tworzyw sztucznych. Dbanie o środowisko to jest nasz obowiązek. Ochrona środowiska kosztuje i to coraz więcej. Używając naszych materiałów oszczędzamy lasy i to już jest ważne. Poza tym popsute wyroby odkupujemy na wagę i po recyklingu używamy do nowej produkcji.
Recykling doskonały – chronimy środowisko.